Krátce o původu a historii čaje puerh

Podle dostupných pramenů a historických památek se historie čaje Puerh dá celkem snadno vystopovat až do daleké minulosti. Historici se celkem shodují na skutečnosti, že čaj „Pchu“ byl produkován a znám už během vlády Dynastie Východní Chan (leta 25 – 220 našeho letopočtu), tedy víc jak před 1700 lety.

Během vlády dynastie Tchang (618 – 907) si čaje z regionů Xishuangbanna oblíbili šlechtici a po čase Sungské dynastie (960 – 1279) dosáhl Puerh takové kupní síly a ceny, že za něj pořídíte i koně za západních regionů. Obchodovatelnost a cena ho proslavila i po okolních zemích a díky Hedvábné stezce se ve 14. století dostával doslova do celého světa.

Je fakt, že příběhy komodit, které si získaly svůj věhlas a místo na slunci, jsou si obvykle v mnoha prvcích podobné. Takže si zde řekněme trochu poetičtější verzi počátku cesty čaje Puerh. Navíc tu mluvíme o čaji, obecně nápoji spojeném s trochou té mystiky, takže čajoví nadšenci by nám neodpustili pouhý suchý výklad historických faktů. Jaké jsou tedy dávné a tajemné odstíny počátků pěstování v Yunnanu?

Podle jedné z mnoha pověstí byla kultivace prvního čajového keře iniciativou císaře Zhu-ge Lianga. Roku 225 za doby Tří říší, pronikl svým vojskem až k Nannuo, což není nic jiného než právě region Xishuangbanna v Yunnanu. Po příchodu začala jeho vojáky stíhat záhadná nemoc, při které se jim chtělo hrozně spát a nic na to nezabíralo. Když císař spatřil, co se s jeho vojáky děje, zabodl na jedno z hor svou hůl do země. Hůl vyrašila, vyhnala se do výšky a obrostla bleskově listy. Z těchto listů připravil císař nápoj pro své vojáky a zaplašil tak spavou nemoc. Jejich vojenské tažení pak mohlo v klidu pokračovat.

Je třeba zmínit skutečnost, že císař Zhu-ge Liang je reálná osoba. Vojevůdce, panovník, politik a učenec byl a je dodnes pokládán mnoha skupinami historiku za největšího stratéga své doby.

S jeho osobou jsou spojeny i další legendy, ze kterých vlastně vzešly názvy šestí prapůvodních čajových hor. Nesou totiž jména podle šesti věcí, které tam císař během svých válečných výprav zanechal.

A ať už to bylo ve skutečnosti jakkoli, atmosféra místa stále obsahuje starobylé kouzlo.